Hluboké koření
  Hluboké koření vás vítá na svých stránkách.

Pěkně zdravíme!
Jsme opravdu rádi, že jste si našli čas zavítat k nám. Těšíme se, že vás tu potěší třeba pěkný článek, fotografická nebo videová vzpomínka na některou akci, pohled do kroniky, možnost přispět svým douškem do dění nebo cokoliv dalšího...
Hluboké koření je hudební skupina, jejímž domovem je Chrudim. Ve svém středu máme obrovskou Hvězdu - Boha. Především Jemu hrajeme a zpíváme. A také Mu děkujeme, chválíme Ho a prosíme o ochranu. Díky Němu jsme dostali naše jméno. Hluboce se Pánu koříme. Alespoň se o to pokoušíme. A snažíme se, aby se Mu spolu s námi klaněli i další lidé. Proto jsme křesťanská kapela Hluboké koření.

Jak bylo řečeno, je naším domovem Chrudim. Zde jsme poprvé v pondělí 7. října 2002 doprovázeli mši svatou pro děti. V šest hodin večer tohoto krásného dne se rozběhl náš „kořeněný“ letopočet. V původní sestavě se vyskytlo pět hudebních nástrojů a zpěvačka Klára. Během následných let se k nám ale připojovalo (a stále připojuje) stále více mladých lidí. Sestava aktivních členů čítá kolem deseti muzikantů, ačkoliv do této chvíle prošlo kapelou už skoro čtyřicet hudebníků a zpěváků. Naší hlavní „doménou“ je doprovod bohoslužeb pro děti. Ty se během školního roku konají v Chrudimi každých čtrnáct dní (až na výjimky potvrzující pravidlo). Zpívali jsme a hráli ale také během nedělních bohoslužeb, především pravidelně při prvních svatých přijímáních, opakovaně jsme byli hudebními hosty na májových mších svatých v Podskale, několikrát jsme zavítali do Slatiňan a na Hoješín doprovodit víkendová setkání dívek a kluků, vystupovali jsme při skautské pouti do Janoviček u Luže či v rámci Festivalu moderní křesťanské hudby v Horním Újezdě, okořenili jsme duchovní obnovy v klášteře na Hoješíně, zazpívali jsme na pěti svatbách v Licibořicích, Chroustovicích a Chrudimi, při křtinách či na mši novokněze P. Jana Barborky ve Vysokém Veselí. Kromě církevních akcí hrajeme na masopustních průvodech, mikulášských besídkách, během Vánoc v léčebně dlouhodobě nemocných a na Štědrý den u jesliček v chrudimském kostele. Pokud nás někam pozvete a bude to jen trochu možné, určitě se rádi vydáme i k vám. Pokud budete mít možnost, vydejte se na některou z našich plánovaných akcí, kde se setkáte i s naší Hvězdou. Pokud máte v koutku srdce touhu stát se jedním z nás, neváhejte a překonejte obavy. Brána Hlubokého koření je otevřená a vítá vás.
Aktuální čas
Pátek 19. července 2024, 21:22
Nahrávky
Eliáš Pašije Pašije Jan Křtitel Pašije Jonas Koncert Pašije
http://www.farnost-chrudim.cz/
Přihlášení
Login
Registrace