Hluboké koření
  Hluboké koření vás vítá na svých stránkách.
  Zpět na seznam uplynulých akcí...
Nedělní mše svatá
Kdy:
neděle 24. 4. 2005, 08:30
Co:
Kde:
Kněží:
Hudebníci:
Zpěváci:
Písničky:
Abba, Otče (vstup)
Maria (před evangeliem)
Vyvyšuji Tebe, Pane (obětní průvod)
Mezihra (přijímání)
Otče náš nebeský (přijímání)
Chvalte, služebníci (závěr)
Tobě patří chvála (závěr)
Zatím chybí jakýkoliv komentář. Chcete-li jeden přidat, nejprve se přihlašte.
Kořeněný letopočet
Dnes je ...
7 956
 dní

190 946
 hodin

11 456 784
 minut

687 407 092
 sekund

... kořeněného letopočtu.
Nahrávky
Eliáš Pašije Pašije Jan Křtitel Pašije Jonas Koncert Pašije
http://www.farnost-chrudim.cz/
Přihlášení
Login
Registrace